AFRIKA SA STRETÁVA S KÓREOU V PARÍŽI NA PRELOMOVOM OBCHODNOM SAMITE

Consumerinfoline.com
  • V utorok sa v Paríži zišli najvyšší politickí predstavitelia a poprední predstavitelia podnikateľského sektora z Afriky a Kórejskej republiky, aby diskutovali o regionálnej integrácii, priemyselnej produktivite a spôsoboch ďalšieho hospodárskeho rastu a spolupráce.
  • Na obchodnom samite Afriky a Kórey sa zúčastnilo viac ako 150 lídrov. Na podujatí vystúpili: Wamkele Mene, generálny tajomník Africkej kontinentálnej zóny voľného obchodu (AfCFTA), Albert Muchanga, komisár pre obchod a priemysel Africkej únie (AÚ), Jang Sung-min, osobitný vyslanec a vyroký tajomník prezidenta pre budúcu stratégiu RK, Mzé Abdou Mohamed Chanfiou, minister financií Komorskej únie, Sim Thsabalala, generálny riaditeľ Standard Bank a Yu Jeong-joon, podpredseda predstavenstva SK Group.

SEOUL, Južná Kórea, 14. septembra 2023 /PRNewswire/ — Obchodný samit Afriky a Kórey zorganizovali v hoteli Peninsula v Paríži Kórejsko-africká nadácia a Kórejská obchodná a priemyselná komora (KCCI) s podporou Ministerstva zahraničných vecí Kórejskej republiky. Témou obchodného samitu bolo „Africko-Kórejské partnerstvo v ére veľkej transformácie”.

Predseda Kórejsko-africkej nadácie, Lyeo Woon-ki, uviedol: „Tento samit bol zorganizovaný s cieľom položiť základy pre Kórejsko-africký samit 2024 naplánovaný na budúci rok a poskytnúť kórejským spoločnostiam príležitosť preskúmať stratégie vstupu na africký trh a zlepšiť pochopenie opatrení spolupráce, najmä vzhľadom na fázu úplnej implementácie dohody AfCFTA, ktorá sa začala v roku 2021.” Kórejská vláda plánuje usporiadať Kórejsko-africký samit v roku 2024 v Kórei.

AfCFTA je najrozsiahlejšou zónou voľného obchodu z hľadiska geografického pokrytia aj počtu zúčastnených krajín od vzniku Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Päťdesiatštyri z 55 krajín Africkej únie (okrem Eritrey) sú členmi organizácie, ktorá zastupuje 1,3 miliardu ľudí a tento hospodársky blok sa môže pochváliť spoločným HDP vo výške 3,4 bilióna USD.

Na samite sa uskutočnili prezentácie a podrobné diskusie na témy ako hospodárskej integrácie, obchod, industrializácia a rozdiely v produktivite, ako aj možnosti spolupráce s kórejskými podnikmi a investormi z rôznych odvetví vrátane poľnohospodárstva, ťažby, energetiky, obnoviteľných zdrojov energie, výroby a digitalizácie.

Na zasadnutiach sa zúčastnilo viac ako 150 účastníkov vrátane Wamkele Meneho, generálneho tajomníka AfCFTA, Alberta Muchangu, komisára pre obchod a priemysel Komisie Africkej únie (African Union Comission), Jang Sung-mina, osobitného vyslanca a vysokého tajomníka prezidenta pre budúcu stratégiu Kórejskej republiky, Sima Tshabalalu, spoločného výkonného riaditeľa Standard Bank Group, Pan Ki-muna, bývalého generálneho tajomníka OSN, Yu Jeong-joona, podpredsedu a vedúceho oddelenia pre vládne a korporátne záležitosti USA pre SK Group a Seo Sang-hyuna, vedúceho výskumného pracovníka spoločnosti POSCO.

Bývalý Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun vo videospráve pri príležitosti tejto udalosti uviedol: „Obchodný samit Afriky a Kórey je vynikajúcou iniciatívou” a dodal, že „Afrika sa nachádza v zlomovom bode a kontinent vstupuje do novej fázy silnej hospodárskej integrácie”.

Pan Ki-mun ďalej uviedol: „Afrika sa veľmi rýchlo stáva najväčším rastovým trhom na svete” a ďalej zdôraznil: „Bez Afriky nemôžeme poskytnúť impulz pre zelenú revolúciu ani riešiť naliehavé globálne problémy, ako je napríklad klimatická kríza”.

Wamkele Mene, generálny tajomník AfCFTA, počas zasadnutia v tento deň vystúpil s príspevkom, v ktorom uviedol: „Výzvy v Afrike sú zároveň príležitosťou pre investorov. „Hyundai” by mohol vybudovať výrobné základne v Afrike a „Samsung” by mohol rozšíriť svoje výrobné základne, a nielen v Južnej Afrike a Egypte, ako je to teraz.”

Choi Kyong-lim, bývalý kórejský zástupca pre WTO CTG, uviedol: „Z geografického hľadiska je Kórea veľmi malá krajina, ale objem nášho obchodu je úplným opakom, keďže sme jednou z najväčších ekonomík na svete. Objem obchodu medzi Afrikou a Kóreou však predstavuje menej ako 2 percentá”. Zároveň vyzval účastníkov, aby „vyvinuli úsilie na posilnenie hospodárskeho partnerstva medzi Afrikou a Kóreou”.

Okrem toho, pán Choi pripomenul Kórejsko-africký samit 2024 a vyzval Afriku, aby podporila Busan EXPO 2030, ktoré by bolo pre Afriku významnou obchodnou príležitosťou.

Jang Sung-min, osobitný vyslanec a vysoký tajomník prezidenta Kórejskej republiky pre budúcu stratégiu, ktorý na podujatí zastupoval prezidenta Yoon Suk-yeola, uviedol, že „Afrika je v súčastnosti povýšená na najväčšie a najdôležitejšie centrum rastu na svetovej scéne. Veľké úsilie o regionálnu integráciu s AfCFTA bude bránou k neobmedzenému potenciálu Afriky. Prosperita Afriky sa spája nielen s medzinárodným spoločenstvom, ale aj s Kóreou, čo vytvára príležitosti pre nový trh pre kórejský súkromný sektor prostredníctvom vzájomne výhodného skutočného partnerstva”.

Albert Muchanga, komisár pre obchod a priemysel AÚ, ktorý sa zúčastnil na diskusii o priemysle a veľkom zaostávaní v produktivite v Afrike, uviedol, že „zvýšenie rastu produktivity je nevyhnutné na dosiahnutie inkluzívneho rastu a udržateľného rozvoja v celej Afrike”, a potom dodal: „Kórejská skúsenosť s rozvojom, prekonávanie rozdielov v produktivite protredníctvom investícií do rozvoja a využívania ľudského kapitálu je pre Afriku ponaučením a prostredníctvom partnerstva medzi Kóreou a Afrikou sa tento kontinent stane kľúčovým motorom globálnej hospodárskej expanzie.”

Viceprezident Yu pre Medzinárodnú spoluprácu (International Cooperation) v spoločnosti SK Group, ktorá je druhým najväčším konglomerátom v Kórei, povedal: „Je mi cťou zúčastniť sa na tomto obchodnom samite, na ktorom sa budú skúmať nové možnosti spolupráce medzi kórejským súkromným sektorom a africkými krajinami. Ďalej uviedol: „Vzhľadom na neobmedzený obchodný potenciál tohto kontinentu je nevyhnutné posilniť bilaterálne vzťahy a lepšie porozumieť africkým národom.

„Tento samit je o to dôležitejší, pretože presahuje rámec obchodného fóra,” povedal Lyeo Woon-Ki, predseda Kórejsko-africkej nadácie, a vyjadril nádej, že bude významnou príležitosťou na formovanie nových iniciatív spolupráce medzi Kóreou a Afrikou.

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2210076/photo_2023_09_13_22_59_41.jpg

rt

SOURCE SK Group