CGTN: Čína a Kuba spojily své síly při budování společenství se společnou budoucností pro lidstvo

Consumerinfoline.com

PEKING, 21. září 2023 /PRNewswire/ — Dvoudenní summit Skupiny 77 (G77) a Číny skončil minulou sobotu v kubánské Havaně výzvou k většímu zapojení zemí globálního Jihu do systému globálního řízení.

Čína a další rozvojové země pracují ruku v ruce na podpoře dalšího rozvoje spolupráce Jih-Jih.

Po účasti na summitu G77 plus Čína navštívil Li Si, člen stálého výboru politického byra Ústředního výboru Komunistické strany Číny (ÚV KS Číny), od soboty do pondělí Kubu, kde se setkal s řadou kubánských představitelů a slíbil prohloubit praktickou spolupráci v různých oblastech a vzájemně se podporovat v otázkách týkajících se klíčových zájmů obou stran.

Hluboké čínsko-kubánské přátelství s pevnou vzájemnou podporou

Kuba je první zemí západní polokoule, která navázala diplomatické vztahy s Čínou.

Při návštěvě Raula Castra, vůdce kubánské socialistické revoluce, Li, který je zároveň tajemníkem Ústřední komise pro kontrolu disciplíny ČKS, řekl, že tradiční přátelství mezi Čínou a Kubou bylo vytvořeno a pečlivě pěstováno starší generací vůdců obou zemí.

V roce 2022 uskutečnil státní návštěvu Číny první tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Kuby a kubánský prezident Miguel Diaz-Canel a obě strany vydaly společné prohlášení o prohlubování čínsko-kubánských vztahů v nové éře.

“Čína je připravena podporovat rozvoj příslušného stranického budování a socialistické věci,” řekl Li během setkání s Diaz-Canelem.

V rámci společné výstavby iniciativy Pásmo a stezka (BRI) Čína a Kuba v průběhu let prohloubily výměny a rozšířily praktickou spolupráci v oblastech jako je energetika, zemědělství, biomedicína, věda a technologie, vzdělávání a kultura, což oběma národům přineslo hmatatelné výhody.

Během pandemie COVID-19 kladly obě země na první místo bezpečnost lidských životů a uskutečnily plodnou protipandemickou spolupráci. Když byla pandemická situace na Kubě vážná, Čína poskytla naléhavě potřebné zásoby, jako jsou ventilátory, oxygenerátory, potraviny a léky.

Diaz-Canel poděkoval Číně za její pomoc ekonomickému a sociálnímu rozvoji Kuby a za pevnou podporu spravedlivého boje kubánského lidu proti jednostranné blokádě a sankcím a slíbil, že bude s ČKS udržovat úzké přátelské vztahy a podporovat praktickou spolupráci.

Během setkání s Robertem Moralesem Ojedou, členem politického byra a organizačním tajemníkem Ústředního výboru KSČ, se obě strany dohodly na posílení vzájemné politické důvěry a strategické koordinace, prohloubení praktické spolupráce v různých oblastech a posílení výměny a vzájemného učení v oblasti řízení a sdílení zkušeností a spolupráce v oblasti řízení strany a boje proti korupci.

Obě strany byly rovněž svědky podpisu memoranda o porozumění o spolupráci mezi Čínskou národní komisí pro dohled a Úřadem generálního kontrolora Kuby.

Pokrok ve spolupráci jih-jih s cílem vybudovat společenství se společnou budoucností pro lidstvo

Čína jako člen rodiny zemí globálního Jihu aktivně rozvíjí spolupráci Jih-Jih a přispívá ke společnému rozvoji rozvojových zemí.

Čína poskytla rozvojovou pomoc více než 160 zemím, spolupracovala s více než 150 zeměmi na společné výstavbě BRI a podporovala spolupráci na Globální rozvojové iniciativě (GDI) s více než 100 zeměmi a mezinárodními organizacemi.

Čína mezitím zřídila Globální fond pro rozvoj a spolupráci jih-jih s celkovou finanční částkou 4 miliardy dolarů.

“Fond poskytuje bezpodmínečnou rozvojovou pomoc řadě rozvojových zemí, aniž by zasahoval do vnitřních záležitostí jiných států, a hraje tak důležitou roli při vytváření spravedlivějšího a rovnějšího nového mezinárodního hospodářského a sociálního řádu,” uvedl kubánský velvyslanec v Číně Alberto J. Blanco Silva.

“Čína pevně stojí na straně zemí globálního Jihu a účinně chrání společné zájmy rozvojových zemí,” řekl Diaz-Canel Liovi.

Li vyzval ke společnému úsilí o vybudování společenství se společnou budoucností lidstva a uvedl, že Čína je ochotna spolupracovat s Kubou na podpoře realizace GDI, Globální bezpečnostní iniciativy a Globální civilizační iniciativy.

https://news.cgtn.com/news/2023-09-20/China-Cuba-jointly-build-community-with-shared-future-for-mankind-1nflWfJwVOg/index.html 

rt

SOURCE CGTN