Hut 8 geeft update over bedrijfscombinatie met USBTC: Ontvangt definitieve beschikking van het Hooggerechtshof van British Columbia voor het Overnameplan

Consumerinfoline.com

TORONTO, 18 september 2023 /PRNewswire/ — Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) (“Hut 8” of het “Bedrijf“), één van Noord-Amerika’s grootste, op innovatie gerichte pioniers op het gebied van het delven (“mining”) van digitale activa en leverancier van hoogwaardige computing-infrastructuur, is verheugd aan te kondigen dat, in verband met de eerder aangekondigde bedrijfscombinatie (de “Transactie“) met U.S. Data Mining Group, Inc. handelend onder de naam US Bitcoin Corp (“USBTC“) – welke uit te voeren is door middel van een door de rechtbank goedgekeurd overnameplan (de “Overname“) onder de Business Corporations Act (British Columbia), het Hooggerechtshof van British Columbia een definitieve beschikking heeft afgegeven waarin zij de Overname goedkeurt. 

Volgend op de Transactie zullen Hut 8 en USBTC samengaan in een volledige aandelen fusie van gelijken en de samengevoegde onderneming zal Hut 8 Corp. (“New Hut“) worden genoemd en een in de V.S. gevestigde entiteit zijn. Het afsluiten van de Transactie blijft onderworpen aan bepaalde voorwaarden, zoals het van kracht worden van de registratieverklaring van USBTC, de goedkeuring van de aandeelhouders van USBTC en andere sluitingsvoorwaarden die gebruikelijk zijn bij het afsluiten van transacties van deze aard. Als aan alle vereiste voorwaarden voor de voltooiing van de Transactie is voldaan of daar afstand van is gedaan, wordt verwacht dat de Transactie in het vierde kwartaal van 2023 zal worden voltooid. New Hut is van plan om, na voltooiing van de transactie, haar aandelen op Nasdaq en de TSX te noteren onder het handelssymbool “HUT”, onder voorbehoud van de goedkeuring van Nasdaq en de TSX.

Het Bedrijf herinnert geregistreerde aandeelhouders eraan om snel een volledig ingevulde en ondertekende brief van overdracht (“Brief van Overdracht”) naar Computershare Investor Services Inc. te zenden, teneinde hun gewone aandelen van New Hut te ontvangen bij het afsluiten van de Transactie.

Een kopie van de Brief van Overdracht, inclusief aanwijzingen voor de invulling hiervan, en de circulaire met managementinformatie van het Bedrijf gedateerd 11 augustus 2023 die meer informatie over de Transactie bevat, is beschikbaar op de website van het Bedrijf op www.hut8.com, en in het profiel van het Bedrijf op SEDAR+ via www.sedarplus.com of op EDGAR via www.sec.gov.

Over Hut 8

Door innovatie, verbeelding en passie is het doorgewinterde executive team van Hut 8 ambitieus in het bouwen en beheren van een computerinfrastructuur als motor voor het minen van Bitcoin, voor traditionele datacenters en voor opkomende technologieën zoals AI en machine learning. De infrastructuurportfolio van Hut 8 omvat zeven locaties: vijf high performance computing datacenters in British Columbia en Ontario die cloud, co-locatie, managed services, A.I., machine learning en VFX rendering computing oplossingen bieden, en twee locaties in Zuid-Alberta voor het minen van Bitcoin. Hut 8, dat al lang bekend staat om haar unieke treasury-strategie, heeft een van de grootste voorraden zelfgeminede Bitcoin van alle beursgenoteerde bedrijven ter wereld. Ga voor meer informatie naar www.hut8.com en volg ons op X (voorheen bekend als Twitter) via @Hut8Mining.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte informatie

Dit persbericht bevat “toekomstgerichte informatie” en “toekomstgerichte uitspraken” in de zin van respectievelijk de Canadese effectenwetten en de effectenwetten van de V.S. (gezamenlijk “toekomstgerichte informatie”). Alle informatie in dit persbericht, met uitzondering van verklaringen over historische feiten, die betrekking heeft op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan het Bedrijf verwacht of daarop anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden, inclusief zaken als toekomstige bedrijfsstrategie, concurrentiekracht, doelen, uitbreiding en groei van de activiteiten, werkzaamheden, plannen en andere dergelijke zaken van het Bedrijf, valt onder de noemer “toekomstgerichte informatie”. Toekomstgerichte informatie wordt vaak geïdentificeerd aan de hand van woorden als “kan”, “zou”, “kon”, “zouden”, “zullen”, “van plan zijn”, “plannen”, “anticiperen”, “toestaan”, “geloven”, “schatten”, “verwachten”, “voorspellen”, “zou kunnen”, “mogelijk”, “voorspellen”, “is ontworpen om”, “waarschijnlijk” of soortgelijke uitdrukkingen. Daarnaast: alle verklaringen in dit persbericht die verwijzen naar verwachtingen, prognoses of andere kenmerken van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden die toekomstgerichte informatie omvatten en, onder andere, verklaringen met betrekking tot de verwachte resultaten van de Transactie; het vermogen van Hut 8 en USBTC om de Transactie onder de hierin beschreven voorwaarden, of überhaupt, te voltooien, inclusief het verkrijgen van vereiste wettelijke goedkeuringen, goedkeuringen van USBTC-aandeelhouders, goedkeuringen van beurzen en het voldoen aan andere voorwaarden voor het sluiten van overeenkomsten.

Verklaringen die toekomstgerichte informatie bevatten, zijn geen historische feiten, maar vertegenwoordigen in plaats daarvan de verwachtingen, schattingen en projecties van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen op basis van bepaalde materiële factoren en veronderstellingen op het moment dat de verklaring werd afgelegd. Hoewel dit door Hut 8 als redelijk wordt beschouwd op de datum van dit persbericht, zijn dergelijke verklaringen onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten, het activiteitenniveau, de prestaties of prestaties wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte informatie, inclusief maar niet beperkt tot beveiligings- en cyberbeveiligingsbedreigingen en -hacks, kwaadwillende actoren of botnets die controle krijgen over de verwerkingskracht op het bitcoin-netwerk, verdere ontwikkeling en acceptatie van het bitcoin-netwerk, wijzigingen in bitcoin mining-problemen, verlies of vernietiging van privésleutels, verhogingen van vergoedingen voor het vastleggen van transacties in de blockchain, foutieve transacties, vertrouwen op een beperkt aantal sleutelmedewerkers, vertrouwen op externe leveranciers van de miningpool, wijzigingen in regelgeving, classificatie en fiscale wijzigingen, momentum prijsrisico, fraude en falen met betrekking tot de uitwisseling van digitale activa, problemen bij het verkrijgen van financiële diensten en financiering, problemen bij het verkrijgen van verzekeringen, vergunningen en licenties, internet- en stroomstoringen, geopolitieke gebeurtenissen, onzekerheid bij de ontwikkeling van cryptografische en algoritmische protocollen, onzekerheid over de acceptatie of het wijdverbreide gebruik van digitale activa, het niet anticiperen op technologische innovaties, de COVID19-pandemie, klimaatverandering, valutarisico, kredietrisico en herstel van potentiële verliezen, procesrisico, bedrijfsintegratierisico, veranderingen in de marktvraag, veranderingen in netwerk en infrastructuur, systeemonderbreking, het niet behalen van de beoogde voordelen van stroomafnameovereenkomsten; mogelijkheid van onderbroken levering of opschorting van de levering van energie aan de miningsites van het Bedrijf; wijzigingen in leaseovereenkomsten en andere risico’s met betrekking tot de activiteiten rondom digitale activa en die van datacenters. Voor een volledig overzicht van de factoren die van invloed kunnen zijn op het Bedrijf, wordt verwezen naar het onderdeel “Risicofactoren” van het Jaarlijkse Informatieformulier van het Bedrijf van 9 maart 2023 en de andere documenten inzake voortdurende openbaarmaking van Hut 8, die beschikbaar zijn op het profiel van het Bedrijf in het System for Electronic Document Analysis and Retrieval op www.sedar.com en op de EDGAR-sectie van de website van de U.S. Securities and Exchange Commission op www.sec.gov.

Aanvullende informatie over de transactie en waar u deze kunt vinden

In verband met de Transactie tussen Hut 8 en USBTC, die, indien voltooid, ertoe leidt dat Hut 8 Corp. (“New Hut”) een nieuwe beursgenoteerde onderneming wordt, heeft New Hut een registratieverklaring op formulier S-4 (het “formulier S-4”) ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (de “SEC”). USBTC en Hut 8 adviseren investeerders, aandeelhouders en andere geïnteresseerden ten stelligste om formulier S-4 te lezen, inclusief eventuele wijzigingen ervan, de Hut-vergaderingscirculaire, evenals andere documenten die bij de SEC moeten worden ingediend en documenten die moeten worden ingediend bij de Canadese regelgevende instanties voor effecten in verband met de transactie, aangezien deze documenten belangrijke informatie zullen bevatten over USBTC, Hut 8, New Hut en de transactie. New Hut heeft ook andere documenten met betrekking tot de transactie bij de SEC ingediend of zal ze nog indienen. Dit persbericht is geen vervanging voor formulier S-4 of andere documenten die in verband met de transactie naar de aandeelhouders van Hut of de aandeelhouders van USBTC kunnen worden gestuurd. Investeerders en houders van effecten kunnen gratis exemplaren verkrijgen van het formulier S-4 en alle andere relevante documenten die door New Hut bij de SEC zijn ingediend of zullen worden ingediend via de website van de SEC op www.sec.gov of door contact op te nemen met de afdeling Investor Relations van Hut 8 op [email protected] en van USBTC op [email protected].

Geen Aanbod of Verzoek

Dit persbericht is niet bedoeld als, en vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot verkoop, of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het kopen van effecten, noch zal er enige verkoop van effecten plaatsvinden in enige jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, werving of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke jurisdictie. Effecten mogen alleen worden aangeboden door middel van een prospectus dat voldoet aan de vereisten van sectie 10 van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “Securities Act”) of in een transactie die is vrijgesteld van de registratievereisten van de Securities Act.

Hut 8 Investor Relations, Sue Ennis, [email protected]; Hut 8 Media Relations, Erin Dermer, [email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2212646/Hut_8_Mining_Corp_Hut_8_Provides_Update_on_Business_Combination.jpg 

rt

SOURCE Hut 8 Mining Corp