Hut 8 geeft update over gecombineerde activiteiten met USBTC

Consumerinfoline.com

TORONTO, 20 september 2023  /PRNewswire/ — Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: Hut), (“Hut 8” of het “bedrijf”), een van Noord-Amerika’s grootste, op innovatie gerichte pioniers op het gebied van de ontginning van digitale activa en leverancier van infrastructuur voor high performance computing, blijft vooruitgang boeken met de voorgestelde bedrijfscombinatie van het bedrijf waarbij Hut 8 en U. S. Data Mining Group, Inc. dba US Bitcoin Corp. (“USBTC”) zullen samengaan in een fusie van gelijken (de “transactie”). Het gecombineerde bedrijf krijgt de naam “Hut 8 Corp.” (“New Hut”) en zal een in de VS gevestigde entiteit zijn. De Transactie zal New Hut naar verwachting vestigen als een grootschalige, beursgenoteerde bitcoinminer die zich richt op efficiënt minen, sterk gediversifieerde inkomstenstromen en toonaangevende praktijken op het gebied van milieu, samenleving en governance (ESG).

New Hut heeft een verdere wijziging van haar registratieverklaring op formulier S-4 Registration Statement ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (de “SEC”).

“We zijn ervan overtuigd dat New Hut, na voltooiing, er als een sterkere onderneming uitkomt, ondersteund door zowel Bitcoin-, als door gediversifieerde fiduciaire inkomstenstromen uit onze bedrijven die high performance computing-, hosting- en managed infrastructure diensten leveren. Dit laatste houdt in dat het team bij het toezicht houden op het onderhoud en beheer van mining sites van derden gebruik maakt van onze speciaal voor dit doel ontwikkelde software”, zegt Jaime Leverton, CEO van Hut 8.

De voltooiing van de transactie blijft afhankelijk van de resterende reglementaire goedkeuringen, goedkeuring van de aandeelhouders, en andere gebruikelijke voorwaarden voor de afsluiting van de transactie.

Over Hut 8

Door innovatie, verbeelding en passie is het doorgewinterde executive team van Hut 8 ambitieus in het bouwen en beheren van een computerinfrastructuur als motor voor het minen van Bitcoin, voor traditionele datacenters en voor opkomende technologieën zoals AI en machine learning. De infrastructuurportfolio van Hut 8 omvat zeven locaties: vijf high performance computing datacenters in British Columbia en Ontario die cloud, co-locatie, managed services, A.I., machine learning en VFX rendering computing oplossingen bieden, en twee locaties in Zuid-Alberta voor het minen van Bitcoin. Hut 8, dat al lang bekend staat om haar unieke treasury-strategie, heeft een van de grootste voorraden zelfgeminede Bitcoin van alle beursgenoteerde bedrijven ter wereld. Ga voor meer informatie naar www.hut8.com en volg ons op X (voorheen bekend als Twitter) via @Hut8Mining.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte informatie

Dit persbericht bevat “toekomstgerichte informatie” en “toekomstgerichte uitspraken” in de zin van respectievelijk de Canadese effectenwetten en de effectenwetten van de V.S. (gezamenlijk “toekomstgerichte informatie”). Alle informatie in dit persbericht, met uitzondering van verklaringen over historische feiten, die betrekking heeft op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan het Bedrijf verwacht of daarop anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden, inclusief zaken als toekomstige bedrijfsstrategie, concurrentiekracht, doelen, uitbreiding en groei van de activiteiten, werkzaamheden, plannen en andere dergelijke zaken van het Bedrijf, valt onder de noemer “toekomstgerichte informatie”. Toekomstgerichte informatie wordt vaak geïdentificeerd aan de hand van woorden als “kan”, “zou”, “kon”, “zouden”, “zullen”, “van plan zijn”, “plannen”, “anticiperen”, “toestaan”, “geloven”, “schatten”, “verwachten”, “voorspellen”, “zou kunnen”, “mogelijk”, “voorspellen”, “is ontworpen om”, “waarschijnlijk” of soortgelijke uitdrukkingen. Daarnaast: alle verklaringen in dit persbericht die verwijzen naar verwachtingen, prognoses of andere kenmerken van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden die toekomstgerichte informatie omvatten en, onder andere, verklaringen met betrekking tot de verwachte resultaten van de Transactie; het vermogen van Hut 8 en USBTC om de Transactie onder de hierin beschreven voorwaarden, of überhaupt, te voltooien, inclusief het verkrijgen van vereiste wettelijke goedkeuringen, goedkeuringen van USBTC-aandeelhouders, goedkeuringen van beurzen en het voldoen aan andere voorwaarden voor het sluiten van overeenkomsten.

Verklaringen die toekomstgerichte informatie bevatten, zijn geen historische feiten, maar vertegenwoordigen in plaats daarvan de verwachtingen, schattingen en projecties van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen op basis van bepaalde materiële factoren en veronderstellingen op het moment dat de verklaring werd afgelegd. Hoewel dit door Hut 8 als redelijk wordt beschouwd op de datum van dit persbericht, zijn dergelijke verklaringen onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten, het activiteitenniveau, de prestaties of prestaties wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte informatie, inclusief maar niet beperkt tot beveiligings- en cyberbeveiligingsbedreigingen en -hacks, kwaadwillende actoren of botnets die controle krijgen over de verwerkingskracht op het bitcoin-netwerk, verdere ontwikkeling en acceptatie van het bitcoin-netwerk, wijzigingen in bitcoin mining-problemen, verlies of vernietiging van privésleutels, verhogingen van vergoedingen voor het vastleggen van transacties in de blockchain, foutieve transacties, vertrouwen op een beperkt aantal sleutelmedewerkers, vertrouwen op externe leveranciers van de miningpool, wijzigingen in regelgeving, classificatie en fiscale wijzigingen, momentum prijsrisico, fraude en falen met betrekking tot de uitwisseling van digitale activa, problemen bij het verkrijgen van financiële diensten en financiering, problemen bij het verkrijgen van verzekeringen, vergunningen en licenties, internet- en stroomstoringen, geopolitieke gebeurtenissen, onzekerheid bij de ontwikkeling van cryptografische en algoritmische protocollen, onzekerheid over de acceptatie of het wijdverbreide gebruik van digitale activa, het niet anticiperen op technologische innovaties, de COVID19-pandemie, klimaatverandering, valutarisico, kredietrisico en herstel van potentiële verliezen, procesrisico, bedrijfsintegratierisico, veranderingen in de marktvraag, veranderingen in netwerk en infrastructuur, systeemonderbreking, het niet behalen van de beoogde voordelen van stroomafnameovereenkomsten; mogelijkheid van onderbroken levering of opschorting van de levering van energie aan de miningsites van het Bedrijf; wijzigingen in leaseovereenkomsten en andere risico’s met betrekking tot de activiteiten rondom digitale activa en die van datacenters. Voor een volledig overzicht van de factoren die van invloed kunnen zijn op het Bedrijf, wordt verwezen naar het onderdeel “Risicofactoren” van het Jaarlijkse Informatieformulier van het Bedrijf van 9 maart 2023 en de andere documenten inzake voortdurende openbaarmaking van Hut 8, die beschikbaar zijn op het profiel van het Bedrijf in het System for Electronic Document Analysis and Retrieval op www.sedar.com en op de EDGAR-sectie van de website van de U.S. Securities and Exchange Commission op www.sec.gov.

Aanvullende informatie over de transactie en waar u deze kunt vinden

In verband met de Transactie tussen Hut 8 en USBTC, die, indien voltooid, ertoe leidt dat Hut 8 Corp. (“New Hut”) een nieuwe beursgenoteerde onderneming wordt, heeft New Hut een registratieverklaring op formulier S-4 (het “formulier S-4”) ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (de “SEC”). USBTC en Hut 8 adviseren investeerders, aandeelhouders en andere geïnteresseerden ten stelligste om formulier S-4 te lezen, inclusief eventuele wijzigingen ervan, de Hut-vergaderingscirculaire, evenals andere documenten die bij de SEC moeten worden ingediend en documenten die moeten worden ingediend bij de Canadese regelgevende instanties voor effecten in verband met de transactie, aangezien deze documenten belangrijke informatie zullen bevatten over USBTC, Hut 8, New Hut en de transactie. New Hut heeft ook andere documenten met betrekking tot de transactie bij de SEC ingediend of zal ze nog indienen. Dit persbericht is geen vervanging voor formulier S-4 of andere documenten die in verband met de transactie naar de aandeelhouders van Hut of de aandeelhouders van USBTC kunnen worden gestuurd. Investeerders en houders van effecten kunnen gratis exemplaren verkrijgen van het formulier S-4 en alle andere relevante documenten die door New Hut bij de SEC zijn ingediend of zullen worden ingediend via de website van de SEC op www.sec.gov of door contact op te nemen met de afdeling Investor Relations van Hut 8 op [email protected] en van USBTC op [email protected].

Geen Aanbod of Verzoek

Dit persbericht is niet bedoeld als, en vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot verkoop, of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het kopen van effecten, noch zal er enige verkoop van effecten plaatsvinden in enige jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, werving of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke jurisdictie. Effecten mogen alleen worden aangeboden door middel van een prospectus dat voldoet aan de vereisten van sectie 10 van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “Securities Act”) of in een transactie die is vrijgesteld van de registratievereisten van de Securities Act.

Hut 8 Investor Relations: Sue Ennis, [email protected]; Mediacontact Hut 8: Erin Dermer, [email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2214301/Hut_8_Mining_Corp_Hut_8_Provides_Update_on_Business_Combination.jpg

rt

SOURCE Hut 8 Mining Corp